Звіт про пільги

Звіт про пільги
Відповідно до п. 1 та п. 3 Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг (далі – Порядок №1233), затвердженого ПКМУ від 27.12.2010 №1233, та пп. 16.1.6 п. 16.1 ст. 16 ПКУ подання Звіту про пільги є обов’язковим за умови користування пільгами з оподаткування.
Перелік пільг наведено у Довідниках пільг, що затверджується ДФС щоквартально.
Деякі позиції, наведені у Довідниках пільг, не є пільгами в розумінні п. 30.1 ст. 30 ПКУ, хоча призводить до сплати податків в меншому розмірі (наприклад, зменшення фінансового результату на суму збитків минулих років або експорт товарів).
Проте, оскільки такі позиції наведено у Довідниках пільг, то на нашу думку, для запобігання конфліктів з податковими органами, підприємству доцільно за умови наявності в звітному періоді подібних операцій, подавати до ДФС Звіт про пільги.

Звіт про пільги