Звільнення у зв’язку зі скороченням штату

Звільнення у зв’язку зі скороченням штату

Згідно ст. 492 КЗпП про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.
При цьому враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством (статті 42, 184, 197 КЗпП, Закони України «Про соціальний захист дітей війни», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» тощо).
Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (ст. 40 КЗпП).
На підставі ст. 44 КЗпП у разі припинення трудового договору в зв’язку зі скороченням штату працівників, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Звільнення у зв’язку зі скороченням штату