Як не допустити контролерів до проведення позапланової невиїзної документальної перевірки під час судового оскарження наказу про перевірку

Як не допустити контролерів до проведення позапланової невиїзної документальної перевірки під час судового оскарження наказу про перевірку

Проведення перевірки у період оскарження у судовому порядку рішення про її призначення є нівелюванням прав платника податку на оскарження правомірності підстав призначення перевірки.
Порядок проведення позапланової, невиїзної, документальної перевірки не передбачає для платника податків реалізації процедури недопуску контролюючого органу до проведення перевірки, що унеможливлює на цьому етапі реалізацію прав та законних інтересів платника податків, у тому числі, висловлення незгоди із правомірністю призначення такої перевірки.
Таким чином, необхідність вжиття заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії оскаржуваного наказу обумовлена тим, що іншого способу захисту прав та інтересів платника податків до прийняття судом рішення законодавством не передбачено.
У разі проведення контролюючим органом перевірки на підставі оскаржуваного наказу, захист прав стане неможливим, так як мета проведення перевірки буде досягнута, що своєю чергою, свідчить про те, що невжиття заходів забезпечення позову може ускладнити поновлення порушених прав та інтересів до ухвалення рішення у справі.
Зміст положень ст. 78, 79 Податкового кодексу України свідчить, що платник податків має право не погодитися з рішенням контролюючого органу про призначення перевірки та оспорити його в суді.
Отже, задоволення клопотання про забезпечення позову шляхом зупинення дії наказу про призначення перевірки до ухвалення рішення у справі відповідає предмету позову та є співмірним із позовними вимогами та не унеможливлює здійснення контролюючим органом, покладених на нього положеннями Податкового кодексу України, функцій та повноважень (Постанова Верховного суду України від 27.03.2019 року, справа №0440/5193/18).

Як не допустити контролерів до проведення позапланової невиїзної документальної перевірки під час судового оскарження наказу про перевірку