Вимоги до публікації фінансової звітності з аудиторським висновком

Вимоги до публікації фінансової звітності з аудиторським висновком

За ч. 3 ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (далі – Закон №996) підприємства, що:
– становлять суспільний інтерес* (крім великих підприємств**, які не є емітентами цінних паперів),
– публічні акціонерні товариства,
– суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку,
– підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, –
зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.
Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства** зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

Однак, у зв’язку з введенням карантину на території України, строк на публікацію фінансової звітності разом з аудиторським висновком подовжили (п. 12 р. V Закону №996). Фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2019 рік, разом з аудиторським звітом, без застосування будь-яких санкцій можна оприлюднити в період дії карантину або протягом 90 календарних днів з дня, наступного за днем завершення карантину, але не пізніше 31.12.2020. Наразі офіційно запроваджений Урядом карантин в нашій країні ще триває, тому граничним строком оприлюднення фінансової звітності є саме останній день 2020 року.

У разі неподання (невчасного подання) фінансової звітності разом з аудиторським висновком для підприємства передбачені фінансові санкції за ст. 163-16 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП): накладення штрафу від 1 000 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн – 34 000 грн). Повторне протягом року вчинення порушення, за яке до особи вже було застосоване адміністративне стягнення, створює підстави для накладення штрафу від 2 000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 грн – 51 000 грн).

Законодавством не передбачено практичного механізму стягнення штрафних санкцій у випадку неоприлюднення фінзвітності. Нормативно закріплений порядок визначає накладення фінансових санкцій органом, що регулює аудиторську діяльність (ст. 244-22 КУпАП), отже такий штраф фактично може бути застосований саме до аудиторських фірм. При цьому зауважуємо, що практика застосування до підприємств штрафів, пов’язаних із неопублікуванням фінзвітності разом з аудиторським висновком, наразі не напрацьована.

* Підприємствами, що становлять суспільний інтерес, є емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім мікропідприємств та малих підприємств) та великі підприємства (ст. 1 Закону №996);
** Великими є ті підприємства, в яких щонайменше два з трьох минулорічних показників відповідають таким критеріям (ст. 2 Закону №996):
(і) балансова вартість активів – понад 20 мільйонів євро;
(іі) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 мільйонів євро;
(ііі) середня кількість працівників – понад 250 осіб.
*** Середніми є ті підприємства, в яких щонайменше два з трьох минулорічних показників відповідають таким критеріям (ст. 2 Закону №996):
(і) балансова вартість активів – від 4 до 20 мільйонів євро;
(іі) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – від 8 до 40 мільйонів євро;
(ііі) середня кількість працівників – від 50 до 250 осіб.

Вимоги до публікації фінансової звітності з аудиторським висновком