Щодо здійснення обслуговування українською мовою

Щодо здійснення обслуговування українською мовою

 

З 16.01.2021 року набула чинності стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (далі – Закон про мову), якою передбачено, що мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова.

Підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізичні особи – підприємці, інші суб’єкти господарювання, що обслуговують споживачів (крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті), здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари (послуги), у тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги, державною мовою. Інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами.

На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін.

Суб’єкт електронної комерції, зареєстрований в Україні, під час своєї діяльності та в разі поширення комерційного електронного повідомлення зобов’язаний забезпечити надання всієї інформації, визначеної Законом України «Про електронну комерцію», в тому числі щодо предмета електронного договору, державною мовою.

Інформація про товари та послуги на території України надається державною мовою, з урахуванням особливостей, визначених у статті 33 цього Закону.

Виробники (виконавці, продавці) в Україні всіх форм власності надають споживачам інформацію про вироби (товари), роботи чи послуги державною мовою. Така інформація може дублюватися будь-якою іншою мовою.

Інформація про вироби (товари), роботи чи послуги, зазначена у частині шостій цієї статті, доводиться до відома споживача в порядку, у спосіб та в обсязі, що визначені Законом України «Про захист прав споживачів».

В інформації про вироби (товари), роботи чи послуги, наданій державною мовою, допускається використання слів, скорочень, абревіатур та позначень англійською мовою та/або з використанням літер латинського та/або грецького алфавітів.

У разі якщо крім державної інформація про товари та послуги надається також іншими мовами, обсяг інформації про товари та послуги державною мовою не може бути меншими за обов’язковий обсяг інформації згідно з вимогами, встановленими Законом України «Про захист прав споживачів».

Таким чином, з 16.01.2021 всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

Контроль за дотриманням Закону про мову покладено на Уповноваженого із захисту державної мови (далі – Уповноважений), який призначається Кабміном строком на 5 років.

Статтею 54 Закону про мову передбачено, що кожна особа має право звернутися до Уповноваженого, інших органів, уповноважених здійснювати захист і контроль щодо застосування державної мови, зі скаргою про порушення вимог цього Закону та щодо усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою.

Згідно з ч.1 ст. 56 Закону про мову Уповноважений може також здійснювати державний контроль за застосуванням державної мови за власною ініціативою.

Тобто, Законом Про мову передбачено два види контролю:

(і) за зверненням особи;

(іі) за власною ініціативою Уповноваженого.

При цьому Законом про мову не встановлений механізм контролю «за власною ініціативою»; в абз. 3 ч. 1 ст. 56 Закону про мову вказується лише, що порядок здійснення державного контролю за застосуванням державної мови органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, іншими юридичними особами та їх посадовими особами встановлюється цим Законом. Затвердження графіка перевірок чи проведення інших засобів нагляду Законом про мову не передбачено.

Отже, основним способом контролю є розгляд скарг, поданих громадянами.

Строк ознайомлення зі скаргою становить 10 робочих днів, за результатами якого може бути ухвалене рішення про:

-здійснення мовної експертизи в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

-здійснення контролю за застосуванням державної мови;

-залишення скарги без розгляду.

Строк розгляду скарги на цьому етапі становить 30 робочих днів від дня ухвалення рішення про здійснення мовної експертизи чи вжиття попередніх заходів контролю за застосуванням державної мови. Уповноважений може подовжити строк розгляду скарги, про що має бути невідкладно повідомлено заявника, але не більше ніж на 30 робочих днів. Таким чином, максимальний строк розгляду скарги не повинен перевищувати 70 робочих днів.

При виявленні порушень вимог ст. 30 Закону про мову Уповноважений, його представник складає акт про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови, оголошує відповідному суб’єкту попередження та вимогу усунути порушення протягом 30 днів від дня складення акта, про що зазначається в акті.

Задля реалізації завдань, покладених на Уповноваженого Законом про мову, КУпАП доповнено відповідними нормами (ст. 18852, ст.18853, ст. 24424).

Звертаємо увагу, що вказаними статтями передбачене накладення штрафів не тільки за порушення у сфері застосування державної мови, а й за невиконання законних вимог Уповноваженого (наприклад, повторне ненадання відповіді на запит) у розмірі 1700 – 3400 грн (ст. 18853 КУпАП).

У разі повторного протягом року порушення вимог ст. 30 Закону про мову, складається вже не акт, а протокол. На підставі останнього ухвалюється постанова про накладення штрафу у розмірі від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 – 6800 грн).

Справа про накладення штрафу розглядається за участю представника суб’єкта господарювання. За його відсутності справу може бути розглянуто лише якщо, незважаючи на своєчасне повідомлення суб’єкта господарювання про місце і час розгляду справи, але не пізніше ніж за три дні до початку розгляду справи, від нього не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Сума штрафу має бути сплачена протягом 15 днів із дня отримання постанови, а також необхідно протягом 3-х робочих днів письмово повідомити Уповноваженого про сплату штрафу.

Постанова Уповноваженого є виконавчим документом та може бути пред’явлена органам державної виконавчої служби для стягнення в примусовому порядку.

Рішення Уповноваженого за результатами ознайомлення та розгляду скарги можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Додатково зауважуємо, що на підготовку до мовних змін у бізнесу буде більше року, реально штрафи за ст. 30 Закону про мову запрацюють тільки з липня 2022 року – про це Уповноважений зазначив у інтерв’ю журналістам.

Щодо здійснення обслуговування українською мовою