Розрахунок ліміту каси: ключові правила

Розрахунок ліміту каси: ключові правила

Правило 1. Необхідно розробити та затвердити внутрішнім документом порядок розрахунку ліміту каси установи, підприємства та їх відокремлених підрозділів. У розрахунку враховується строк здавання установою, підприємством готівки для її зарахування на рахунки в банках, визначений відповідним договором банківського рахунку. Залежать вони, зокрема, від розташування та режиму роботи підприємства.
Правило 2. Потрібно затвердити внутрішнім наказом безпосередньо сам ліміт каси. Для відокремлених підрозділів ліміт каси установлюється і доводиться до їх відома відповідним внутрішнім документом установи, підприємства.
Правило 3. Ліміт каси можна обчислити одним з двох способів:
1) на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси;
2) на підставі середньоденного розміру видачі готівки з каси.
Обраний метод указують у внутрішньому порядку розрахунку ліміту каси.
Правило 4. Розрахунковий період можна обрати будь-який і вказати у внутрішньому порядку. Не обов’язково брати показники за 3 місяці поспіль протягом останніх 12 місяців, як це було раніше.
Правило 5. Не передбачено обмежень для врахування під час розрахунку ліміту коштів, отриманих з банку, а також коштів на оплату праці, стипендій, дивідендів тощо. Але такі обмеження не заборонено встановити внутрішнім порядком.
Правило 6. Новостворені підприємства (та ті, що раніше не працювали з готівкою) на перші три місяці їх роботи (з дня першого готівкового розрахунку) ліміт каси встановлюють згідно з прогнозними розрахунками. Ліміт каси, встановлений з урахуванням прогнозних розрахунків, у двотижневий строк після закінчення перших трьох місяців роботи переглядається за фактичними показниками діяльності.
Правило 7. Ліміт каси переглядають, якщо:
1) відбулися зміни у законодавстві;
2) є відповідні обставини (зміни в надходженнях/видатках готівки, внутрішнього трудового розпорядку/графіків змінності тощо). Документи (нормативно-правові акти, внутрішні документи (розрахунки) установи/підприємства, затверджені (підписані) керівником або уповноваженою ним особою), на підставі яких переглянуто ліміт каси, строки здавання готівкової виручки (готівки), додаються до відповідних наказів (розпоряджень), договорів банківського рахунку установи/підприємства (р. V Положення №148).
Оскільки у зв’язку з набранням чинності Положенням №148 фактично змінилося законодавство, то ліміт каси у 2018 році було би логічно переглянути за новими правилами і особливостями, встановленими внутрішнім порядком підприємства. Побіжним чином це можна висновувати і з пп. 2 п. 1 постанови Правління НБУ від 24.05.2018 №54: тільки до 30.06.2018 підприємствам можна користуватися лімітами каси, установленими та затвердженими до набрання чинності цією Постановою. Однак, однозначних рекомендацій з цього приводу від НБУ поки що не надходило.

Розрахунок ліміту каси: ключові правила