Про зміст відомостей у статутах підприємств

Про зміст відомостей у статутах підприємств

03.02.2021 Верховною Радою України у другому читанні було прийнято законопроєкт №3497 (далі – Законопроєкт), яким пропонується виключити з Господарського кодексу України ч. 3, ч. 4 ст. 80, тобто, необхідність зазначення в статуті відомостей про розмір вкладів учасників. Також, Законопрєктом встановлюється, що перелік відомостей, які повинні міститись у статутних документах ТОВ і ТДВ, визначатиметься виключно ст. 11 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», згідно з якою у статуті товариства зазначаються відомості про:

– повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

– органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

– порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону.

З 09.02.2021 Законопроєкт очікує підпису Президенту та набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Можна очікувати, що вже в лютому 2021 реєстрацію ТОВ і ТДВ буде можливо здійснити, не вказуючи в статуті розмір вкладів учасників.

Звертаємо увагу, що залишається чинною ч. 4 ст. 57 Господарського кодексу України, відповідно до якої статут суб’єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб’єкта господарювання, а також інші відомості, пов’язані з особливостями організаційної форми суб’єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

Зважаючи на те, що практична реалізація законодавчих змін у сфері державної реєстрації підприємств є бюрократизованою процедурою, рекомендуємо перед безпосереднім поданням документів для створення ТОВ або ТДВ попередньо отримати консультацію відповідного суб’єкта державної реєстрації.

Про зміст відомостей у статутах підприємств