Необхідність залучення професійного посередника у разі здійснення взаємозаліку заборгованостей з використанням векселя

Необхідність залучення професійного посередника у разі здійснення взаємозаліку заборгованостей з використанням векселя

Частиною 8 ст. 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-IV передбачено, що правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися за участю або посередництвом торгівця цінними паперами, крім випадків, зокрема, проведення розрахунків з використанням неемісійних цінних паперів.

Наразі поняття «проведення розрахунків» у контексті операцій із цінними паперами не визначене ні законодавчими, ні нормативними актами. Актуальні роз’яснення контролюючих органів з приводу даної проблематики також відсутні.

Водночас, на думку Правового комітету Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД), поняття «правочин щодо цінних паперів» слід розуміти так, що йдеться про правочини щодо цінних паперів, які вчиняються торговцями з метою здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами, і предметом яких є купівля, продаж або міна цінних паперів чи послуги з купівлі, продажу або міни цінних паперів (Позиція Правового комітету ПАРД «Щодо визначення поняття «правочини щодо цінних паперів»).

З огляду на те, що зарахування зустрічних однорідних вимог не відповідає поняттям купівлі, продажу, міни цінних паперів, на нашу думку, взаємозалік заборгованостей із використанням векселя здійснюється без участі професійного торговця цінними паперами.

Необхідність залучення професійного посередника у разі здійснення взаємозаліку заборгованостей з використанням векселя