Наслідки та документальне оформлення скасування відрядження

Наслідки та документальне оформлення скасування відрядження

У разі якщо відрядження працівника не відбувається, документально таку ситуацію доцільно відобразити як скасування відрядження шляхом оформлення:

– службової (доповідної) записки працівника з обґрунтуванням причини не-відбуття у відрядження;

Причини можуть бути не залежними від працівника (переговори провели телефоном, у зв’язку з чим зникла потреба у відрядженні; перенесення переговорів на більш пізню дату, форс-мажорні обставини у сторони, що приймає відряджену особу, виникли інші ситуації в місці прибуття тощо), та суб’єктивними (стан здоров’я, сімейні обставини тощо).

– наказ про скасування відрядження;

У цьому наказі зазначаються посада, прізвище та ініціали працівника, причини скасування відрядження тощо.

У бухгалтерському обліку понесені витрати на відрядження відображаються на відповідних рахунках обліку витрат.

У податковому обліку витрати відображаються за правилами бухгалтерського обліку; обмеження щодо витрат на відрядження та/або скасування відрядження Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-VI (далі – ПКУ) не передбачено.

Щодо ПДФО, згідно пп. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 ПКУ додаткові блага – кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку.

У разі скасування відрядження додаткове благо фактично не надається роботодавцем та не споживається працівником, у зв’язку з цим кошти, витрачені підприємством на оплату невикористаних квитків, на нашу думку, не є доходом такого працівника у вигляді додаткового блага та не підлягають оподаткування ПДФО.

Наведена думка кореспондує з позицією контролюючих органів, викладеною в офіційному виданні ДФС (публікація від 20.04.2017, №16/Д (15)).

Наслідки та документальне оформлення скасування відрядження