Форс-мажор: документальне підтвердження впливу карантину на бізнес

Форс-мажор: документальне підтвердження впливу карантину на бізнес

У зв’язку з поширенням пандемії, встановлений Кабінетом Міністрів України карантин включений до переліку обставин непереборної сили, визначеного ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 №671/97-ВР. Відповідно, Торгово-промислова палата України (далі – ТПП) має право засвідчувати сертифікатом форс-мажорні обставини у зв’язку з запровадженням карантину, що дозволить уникнути санкцій за невиконання (затримку у виконанні) договірних зобов’язань (з урахуванням конкретних положень договорів між контрагентами).
На законодавчому рівні відсутнє посилання на обов’язкове засвідчення форс-мажорних обставин, пов’язаних із введеним Урядом України карантином, сертифікатом ТПП, тому цей сертифікат не є обов’язковим документом (якщо тільки протилежне не визначено положеннями договору між сторонами). Навіть за відсутності безпосередніх договірних умов щодо підтвердження форс-мажору сертифікатом ТПП, такий сертифікат є об’єктивним доказом причинно-наслідкового зв’язку між форс-мажором та невиконанням (неналежним виконанням) стороною свого обов’язку.

Своєю чергою ТПП не видає сертифікати безумовно на підставі одного лише факту встановлення в країні карантину.
На своєму офіційному веб-сайту (https://ucci.org.ua) ТПП неодноразово повідомляла, що для видачі сертифікатів здійснюється аналіз умов укладених договорів на предмет відповідальності за невиконання зобов’язань і підстав звільнення від неї, зокрема, в разі настання форс-мажорних обставин. Проводиться дослідження фактичних обставин ведення бізнесу та те, чи вплинули на них нормативні обмеження, пов’язані з карантинним режимом. ТПП застосовує усталений у судовій практиці підхід: «…при вирішенні питання щодо впливу обставин непереборної сили має бути підтверджено не факт настання таких обставин, а саме їхня здатність впливати на реальну можливість виконання зобов’язання» (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57562670).
Важливим для ТПП є подання підтверджуючих документів, які дають підстави засвідчити форс-мажор. Неподання таких документів, за словами посадовців ТПП, однозначно призводить до відмови у видачі сертифіката ТПП. Звернення заявників та подані документи підлягають детальному вивченню для встановлення причинно-наслідкового зв’язку між обставиною і неможливістю виконання заявником своїх конкретних зобов’язань.
ТПП не видає сертифікатів компаніям, які намагаються посилатися на обставини карантину як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання зобов’язань через проблеми, що виникли в них ще до введення карантину. В цьому випадку ТПП виходить із практичних суджень, що неподані документи та нечесні обґрунтування заявників можуть стати причинами звернення їх контрагентів до судів, а також підставою для «програних» потенційним отримувачем сертифікату ТПП судових справ.

Перелік належних документів наведений в додатку 1 до Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженого Рішенням Президії ТПП України від 18.12.2014 №44(5):
– копія платіжного доручення з відміткою банку про оплату послуг за встановленим тарифом (крім суб’єктів малого підприємництва);
– витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань / ксерокопія паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податку для фізичних осіб;
– копія договору (контракту, угоди) з відповідними додатками, специфікаціями та іншими документами, які підтверджують обсяг і термін настання виконання зобов’язання;
– оригінали документів, що підтверджують настання форс-мажорних обставин (у такому випадку це можуть бути постанови КМУ від 11.03.2020 №211, від 16.03.2020 №215, розпорядження органів місцевого самоврядування тощо, які стосуються запровадження карантину, внутрішні розпорядчі документи компаній, пов’язані із суттю обставин первинні документи тощо);
– акт наданих послуг за підписом фізичної особи/керівника та відбитком печатки суб’єкта господарювання у двох примірниках за встановленою формою, розміщеною на Інтернет сторінці ТПП України/регіональної ТПП (https://ucci.org.ua);
– копія наказу про призначення керівника, у випадку отримання ним сертифіката ТПП та примірника акта наданих послуг;
– оригінал доручення на отримання сертифікату ТПП та примірника акта наданих послуг, у випадку їх отримання представником заявника;
– поштовий конверт формату А-4 зі зворотною адресою при простому відправленні поштою та вклеєними марками на відповідну суму, згідно тарифів Укрпошти (http://ukrposhta.ua/ua/kalkulyator-forma-rozraxunku) для відправлення сертифіката та примірника акта наданих послуг по Україні.

Форс-мажор: документальне підтвердження впливу карантину на бізнес