Дії при обшуку

Дії при обшуку

 

Чинний Кримінальний процесуальний кодекс (далі – КПК України) оперує поняттям «обшук», але жодна норма не містить визначення самого поняття, встановлено тільки, з якою метою та для досягнення яких цілей кримінального провадження він проводиться. Законодавець, напевно, вирішив, що кожен громадянин дивився голлівудські фільми та розуміє, про що мова. На практиці не все так однозначно, оскільки на підставі ст. 159 КПК України у правоохоронців є можливість вилучити певні предмети не тільки на підставі обшуку, а й в порядку доступу до речей та документів. Примітно те, що доступ до речей та документів формально не є слідчою дією, оскільки стаття розміщена у розділі КПК України – «Заходи забезпечення кримінального провадження», але також проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Головною відмінністю від обшуку є те, що під час тимчасового доступу може бути вилучено виключно предмети та документи, які зазначені в Ухвалі, стосовно яких точно відомо, що вони знаходяться у володінні визначеної особи. При проведенні обшуку слідчий може не знати, які саме документи або предмети він знайде, але вилучати при цьому може все, що, на його думку, має значення для кримінальної справи.

 

Ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів має відповідати законодавчим вимогам (ст. 164 КПК України) Ухвала про дозвіл на обшук має відповідати законодавчим вимогам (ст. 235, ст. 372 КПК України)
1) прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

 

 

 

Звертаємо увагу на те, що згідно зі ст. 166 КПК України невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Далі більш детально розглянемо саме порядок проведення обшуку, оскільки більшу «стресовість» викликає саме ця слідча дія.

ПЕРЕД допуском правоохоронців до приміщення, в якому буде проводитись обшук, необхідно:

(і) Перевірити службові посвідчення всіх осіб слідчої групи, яка планує проводити обшук. Особливу увагу звернути на посвідчення керівника, ПІБ якого/якої мають співпадати з ПІБ особи, якій надано дозвіл на обшук;

(іі) Спокійно та уважно ознайомитися з Ухвалою на відповідність її змісту всім законодавчим вимогам. Не звертати увагу на бажання слідчого «пришвидшити» процес ознайомлення! Якщо дозволяють умови, сфотографувати ухвалу та направити юристам для аналізу;

(ііі) Пам’ятати, що кожна особа має конституційне та процесуальне право на правову допомогу. Слідчий не може жодним чином обмежити вашу можливість зв’язатися з адвокатом чи заборонити його присутність під час обшуку.

 

Звертаємо увагу на те, що в ч. 5 ст. 236 КПК України опосередковано вказано, що очікування адвоката у строк до трьох годин є підставою для відкладення початку проведення обшуку. У випадку необхідності використайте цей час для підготовки до слідчої дії.

Якщо було прийнято рішення про ДОПУСК правоохоронців для проведення обшуку:

(і) Обшук здійснюється з обов’язковою участю не менше двох понятих. Поняті обов’язково повинні бути присутні під час обшуку з самого початку та до завершення обшуку. Понятими не можуть бути представники слідчої групи або будь-які інші особи, що прибули разом з останніми;

(іі) Працівники юридичної особи мають право здійснювати фото та відеофіксацію дій слідчого при проведенні обшуку. Необхідно звертати увагу, щоб усі обставини проведення обшуку фіксувалися слідчою групою на їх власне відеозаписуюче обладнання. Не зафіксовані на відео дії не можуть бути внесені до протоколу обшуку та використані як доказ у кримінальному провадженні;

(ііі) Вимагайте, щоб усі ваші пояснення, заперечення, протести щодо процесу проведення обшуку були письмово занесені до протоколу обшуку (ч. 8 ст. 236 КПК України);

(іv) Якщо під час обшуку вилучаються якісь речі, перевіряйте, щоб у протоколі обшуку коректно були зазначені ідентифікуючі ознаки таких предметів (наприклад, серійні номери ноутбуків, жорстких дисків, банківських купюр тощо). Це суттєво може пришвидшити повернення майна його власниками.

Найбільш розповсюджені недоліки Ухвали, які МОЖУТЬ стати орієнтирами для діалогу про недопущення силовиків до обшуку:

(і) відомості про прокурора/слідчого, який подав клопотання про обшук (в Ухвалі зазначено, що суд розглянув клопотання про обшук за присутності заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції, але в самому тексті Ухвали не зазначаються конкретна особа, яка подала відповідне клопотання, її посада та звання. Суд обмежився визначенням – звернулась сторона кримінально провадження);

(іі) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку (ухвала слідчого судді має містити конкретну адресу місця проведення обшуку включаючи поверх та номер офісу. Цю інформацію слідчий має встановити до подання клопотання про надання дозволу на обшук. В Ухвалі зазначено тільки вулицю та номер будинку, що теоретично дає правоохоронцям можливість здійснювати обшук усіх приміщень бізнес-центру, будівлі за такою адресою);

(ііі) особа, якій належить житло чи інше володіння, та особа, у фактичному володінні якої воно знаходиться (в Ухвалі є інформація, що відповідно до відомостей з електронного реєстру прав на нерухоме майно, приміщення, в яких планується провести обшук, належать певній особі, але відсутня інформація щодо фактичного володільця, тобто орендаря. Така інформація завжди наявна у вищевказаному реєстрі, якщо орендар та орендодавець підписували нотаріально посвідчений договір оренди).

Нагадуємо, що слідчі мають право (ч. 3, 4, 5, 6 ст. 236 КПК України):

(і) заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність;

(іі) у разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи;

(ііі) за рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження;

(іv) під час проведення обшуку відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у ч. 3 ст. 236 КПК України.

Отже, під час прийняття відповідного рішення просимо пам’ятати і враховувати, що правоохоронці мають правомірні «силові» інструменти проникнення в приміщення та проведення обшуку.

Разом із тим, наголошуємо, що кожен окремий випадок взаємодії з правоохоронними органами унікальний і ситуативний, тому при виникненні передумов для проведення слідчих дій, завжди завчасно звертайтесь до юристів, які зможуть оперативно відреагувати та надати необхідну правову допомогу!

Дії при обшуку